ELTJÄNST I GÄLLIVARE MED OMNEJD

Vi utför både reparationer, service, felsökningar och nyinstallationer. Välgjorda arbeten med estetiskt tilltalande slutresultat är en självklarhet för oss. Vi finns i Gällivare och arbetar runt om i Gällivare med omnejd för företag och privatpersoner.

Vi hjälper dig med elinstallationer, Elkonsultation, Elservice, Elsäkerhet. Ja, allt inom branschen.

Tveka inte att höra av dig!

Tips om dina elprodukter

Kontrollera dina elprodukter

Finns det synliga skador eller missfärgningar på ledningar i ditt företag eller hem så kontakta en elinstallatör för att byta ut dem. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får endast utföras av en yrkesman.

Var rädd om dina elprodukter 

Var försiktig med sladdar när de tas ur ett vägguttag. Se även till att använda din produkt i rätt miljö, dvs använd inte produkter som är tänkta att vara inomhus utomhus.

Gamla produkter kan vara farliga

Lång tids användning kan orsaka skador på material och göra produkterna farliga. Du ska inte använda en apparat om den luktar bränt eller låter annorlunda än vad den gjort innan.

Ansvar vid ändring av en produkt

Ändra aldrig en elektrisk produkt om du inte är helt säker på vad du gör. Detsamma gäller om en produkt används på ett annat sätt än vad tillverkaren avsett.